Erasmus project

2020-01-21 14:44:14

 

European Possibilities-Friendship, Culture and Maths

 

Under två års tid har vi tillsammans med skolor i England, Grekland, Polen och Spanien bedrivit ett Erasmus+-projekt med fokus på matematik, kultur och vänskap. Här nedan summerar vi projektet och hur det berikat Gaddenskolan.

 

Förutom de nya kunskaper och den inspiration vi fått genom de olika moment och uppgifter framförallt elever, men också vuxna arbetat med inom projektet har vi även samtalen kring undervisning och gjort jämförelser av skolsystem, vilket lett till ny kunskap och insikter. Vi har bland annat tillägnat oss nya sätt att väva in matematik på ett naturligt sätt i flera olika ämnen. Även de nya bekantskaperna och vänskapsbanden vi lyckats knyta berikar självklart också både oss som människor och Gaddenskolan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21
Läsårstiderna ht19-vt20
2019-04-02
Kallelse - Årsmöte 2019
2019-02-12
Årsredovisning 2018
2019-03-24
Kvalitetsarbetet 18-19
2018-09-28
Läsårstider Ht 2018 - VT 2019
2018-06-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27