Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020

2020-03-23 12:56:21

Om man ej kan närvara på föreningsstämman Då fullmakt eller ombud inte särskilt regleras i föreningens stadgar gäller reglerna i lagen om ekonomiska föreningar (2018:672).

Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2019-2020
2020-09-28
Likabehandlningsplanen 20/21
2020-09-01
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
2020-08-24
Läsårstider ht 2020- vt 2021 och ht2021/vt2022
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29